embl01.JPG (3927 bytes)

Асоціація українського
сейсмостійкого будівництва


 

Головна сторінка

Статут

Учасники

Проблеми проектування

Сейсмонебезпечні регіони

Напрямки досліджень

Норми

Програмний комплекс

Публикації

Новини

ДП "Сейсмобуд"

Посилання


ban02_u.GIF (2504 bytes)

b_r.gif (1300 bytes)

b_e.gif (1291 bytes)

e-mail

webmaster


 

Вітаємо усіх, хто цікавиться проблемами сейсмостійкого будівництва!

Створена ініціативною групою громадська організація "Асоціація українського сейсмостійкого будівництва" (АУСБ) зареєстрована 8 червня 2000 року, у 2002 році прийнята в члени європейської асоціації сейсмостійкого будівництва, у 2004 році року прийнята в члени міжнародної асоціації сейсмостійкого будівництва.


МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ,
присвячена 90-річчю з дня народження професора В.К. Єгупова
«ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СЕЙСМОСТІЙКОГО БУДІВНИЦТВА»
25-29 жовтня 2016 р.
м. Одеса
Перше інформаційне повідомлення


seism001.JPG (4993 bytes)
Нємчинов
Юрій
Іванович

Президент АУСБ
д.т.н., професор

seism012.JPG (5323 bytes) seism013.JPG (3083 bytes) seism024.jpg (6347 bytes)
Єгупов
Костянтин
В'ячеславович

Віце-президент АУСБ
д.т.н.
Кендзера
Олександр
Володимирович
Віце-президент АУСБ
канд. фіз.-мат. наук
Петраш
Світлана
Вікторівна
Вчений секретар
АУСБ
к.т.н., доцент

Основною метою діяльності є обмін науково-технічною інформацією між фахівцями, удосконалення національних норм і правил проектування на сейсмостійкість, впровадження передових досягнень національних наукових шкіл у практику проектування і будівництва, підвищення рівня сейсмостійкості будинків, споруджень і екологічно небезпечних об'єктів.

Членами Асоціації можуть бути громадяни України, громадяни інших країн, що беруть участь у діяльності Асоціації особистою працею або шляхом внесків, зацікавлені в досягненні поставлених перед Асоціацією цілей. Членство в Асоціації може бути як індивідуальним, так і колективним.

Досвід землетрусів останніх років приніс величезну науково-практичну інформацію про поводження будинків і споруджень в умовах сейсмічних впливів. Позначилися самі слабкі місця в методах проектування і розрахунку залізобетонних каркасних будинків. Остаточно сформувалася необхідність у коректуванні норм.

Зміст сайта може становити інтерес для проектувальників, будівельників, архітекторів, учених, менеджерів страхових компаній, що займаються оцінкою сейсмічного ризику споруджень. Ви познайомитеся з досягненнями засновника української школи, професора В.К.Єгупова і його послідовників в області проектування сейсмостійких споруджень.


6 вересня 2021 року виповнюється 70 років з дня народження доктору технічних наук,
професору, члену-кореспонденту Транспортної Академії і Академії будівництва України,
віце президенту Асоціації Українського сейсмостійкого будівництва
Єгупову Костянтину Вячеславовичу