embl01.JPG (3927 bytes)

Асоціація українського
сейсмостійкого будівництва


 

Головна сторінка

Статут

Учасники

Проблеми проектування

Сейсмонебезпечні регіони

Напрямки досліджень

Норми

Програмний комплекс

Публикації

Новини

ДП "Сейсмобуд"

Посилання


ban02_u.GIF (2504 bytes)

b_r.gif (1300 bytes)

b_e.gif (1291 bytes)

e-mail

webmaster


 

ДП “Сейсмобуд”
Директор Єгупова Н.В.
65021, Україна, Одеса, вул. Новосельського, 52, кв.4
+38(0482)239635

Для ведення практичної діяльності в 2002 році Асоціація українського сейсмостійкого будівництва заснувала дочірнє підприємство "Сейсмобуд", яке завдяки об'єднанню зусиль вчених і практиків - провідних спеціалістів країни в області сейсмостійкого будівництва активно впроваджує новітні науково-технічні розробки в практику проектування і будівництва сейсмостійких будинків і споруджень.

ДП "Сейсмобуд" є многопрофильным підприємством і веде роботу в різних напрямках:
- проектування і розрахунки нестандартних будинків і споруджень на сейсмічні впливи;
- проектування металоконструкцій, у тому числі мається великий досвід проектування металоконструкцій для підприємств зв'язку в Україні;
- проведення наукових досліджень і впровадження спеціалізованих комп'ютерних систем для сейсмостійкого будівництва;
- навчання і консультації фахівців з використання програмних засобів в області будівництва і проектування з використанням багаторічного досвіду розробки власного програмного забезпечення для сейсмостійкого будівництва і роботи з різними програмними засобами вітчизняних і закордонних розроблювачів, а також завдяки наявності бібліотеки спеціалізованих програмних пакетів.