embl01.JPG (3927 bytes)

Асоціація українського
сейсмостійкого будівництва


 

Головна сторінка

Статут

Учасники

Проблеми проектування

Сейсмонебезпечні регіони

Напрямки досліджень

Норми

Програмний комплекс

Публикації

Новини

ДП "Сейсмобуд"

Посилання


ban02_u.GIF (2504 bytes)

b_r.gif (1300 bytes)

b_e.gif (1291 bytes)

e-mail

webmaster


 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Захист від небезпечних геологічних процесів,
шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі

БУДІВНИЦТВО
У СЕЙСМІЧНИХ
РАЙОНАХ УКРАЇНИ

ДБН В.1.1-…-2006


(Проект, друга редакція)

Повний текст >>


Пропозиції по коректуванню нормативної формули
для визначення сейсмічних навантажень
(СНіП II-7-81*)

Для того, щоб реалізувати на практиці теоретичні дослідження і реально підвищити надійність споруджень необхідно внести зміни в норми.

Запропоновано формулу для визначення сейсмічних сил у найбільш загальному виді, придатному при використанні всіляких моделей. В окремому випадку формула (7) переходить для одномірних (консольних) моделей у відому нормативну формулу для визначення сейсмічних сил. При використанні просторових моделей необхідно враховувати нерівномірність полю грунту по довжині і ширині будинку (споруди).

Повний текст (російською) >>


ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВА В СЕЙСМОНЕБЕЗПЕЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НОРМ ПО СЕЙСМОСТІЙКОМУ БУДІВНИЦТВУ

Нємчинов Ю.І.

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій
м. Київ, Україна

АНОТАЦІЯ: В статті наведені основні проблеми вдосконалення норм будівництва в сейсмічних районах України. Розглянуто стан розробки норм в країнах СНД, включно створення Міждержавних будівельних норм з сейсмостійкого будівництва. Наведена структура Національних норм України (ДБН), що пропонуються, та описані основні принципові положення документу (перша редакція), що розроблюється.

Повний текст (російською) >>


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 червня 1997 р. N 699
Київ

Про затвердження Положення про національну систему сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах, Положення про Міжвідомчу комісію із сейсмічного моніторингу та Програми функціонування і розвитку національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населенняу сейсмонебезпечних регіонах

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про національну систему сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах, Положення про Міжвідомчу комісію із сейсмічного моніторингу та Програму функціонування і розвитку національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах (додаються).

Повний текст >>