embl01.JPG (3927 bytes)

Асоціація українського
сейсмостійкого будівництва


 

Головна сторінка

Статут

Учасники

Проблеми проектування

Сейсмонебезпечні регіони

Напрямки досліджень

Норми

Програмний комплекс

Публикації

Новини

ДП "Сейсмобуд"

Посилання


ban02_u.GIF (2504 bytes)

b_r.gif (1300 bytes)

b_e.gif (1291 bytes)

e-mail

webmaster


 

Проблеми проектування на сейсмостійкість
протяжних і несиметричних споруджень

Землетруси останніх десятиліть чітко продемонстрували, що будинку одного типу не мають достатню сейсмостійкість (наприклад, будинки зі стінами з мало міцних матеріалів, каркасні будинки й ін.), а інші мають дуже високий ступінь сейсмостійкості (великопанельні, монолітні й ін.). Розрахунки на основі діючих норм не можуть пояснити цей факт.

Основні допущення закладені в норми:
а) перекриття представлене у виді абсолютно твердого диска;
б) величина впливу по довжині будинку не міняється (рівномірна).
в) два найбільш невигідні напрямки дії сейсмічної хвилі - поперек і уздовж будинку;
г) для будь-яких типів землетрусів приймається єдиний узагальнений графік коефіцієнта динамічності b.

Прийняття цих допущень дозволило представити основну розрахункову модель будинку у виді консольного стрижня для усіх без винятку конструкцій, незалежно від їхніх розмірів. Однак аналіз наслідків руйнівних землетрусів останніх десятиліть ставить перед дослідниками задачу удосконалювання зазначених вище моделей, введенням у розрахунок нових факторів, що впливають на міцність спорудження.

Повний текст (російською) >>