embl01.JPG (3927 bytes)

Асоціація українського
сейсмостійкого будівництва


 

Головна сторінка

Статут

Учасники

Проблеми проектування

Сейсмонебезпечні регіони

Напрямки досліджень

Норми

Програмний комплекс

Публикації

Новини

ДП "Сейсмобуд"

Посилання


ban02_u.GIF (2504 bytes)

b_r.gif (1300 bytes)

b_e.gif (1291 bytes)

e-mail

webmaster


 

Склад учасників громадської організації
“Асоціація українського сейсмостійкого будівництва”

Правління


seism001m.JPG (3593 bytes) Нємчинов
Юрій Іванович

Президент АУСБ,
заступник директора НДІБК,
д.т.н., професор
03680, Україна, Київ,
вул. І.Клименка, 5/2
+38(044)2497236
yu.nemch@ndibk.gov.ua

seism012m.JPG (3636 bytes) Єгупов
Костянтин В'ячеславович

Віце-президент АУСБ,
зав. кафедрою ОДАБА, д.т.н.
65021, Україна, Одеса,
вул. Новосельського, 52/4
+38(048)7231344
k_yegupov@eurocom.od.ua

seism013m.JPG (2305 bytes) Кендзера
Олександр Володимирович

Віце-президент АУСБ,
заступник директора ІГФ НАНУ,

канд. фіз.мат. наук
03680, Україна, Київ-142,
пр. Палладіна, 32
+38(044) 4238143

kendzera@igph.kiev.ua

seism024m.jpg (4347 bytes) Петраш
Світлана Вікторівна
Вчений секретар
АУСБ
доцент кафедри опору материалів
ОДАБА, к.т.н.
65021, Україна, Одеса,
вул. Дідріхсона, 4
+38( 048) 7298567, 7323256,
+38 068-593-49-38
SvetlanaPetrash@ukr.net

Індивідуальні учасники >>


Колективі учасники >>