embl01.JPG (3927 bytes)

Асоціація українського
сейсмостійкого будівництва


Індивідуальні учасники АУСБ


seism019m.JPG (2521 bytes) Бугаєвський
Генадій Миколайович
Доктор фізико-математичних наук,
професор, академік Кримської академії наук,
завідувач кафедри механіки
та сейсмостійкості споруд
Національної академії
природоохоронного
та курортного будівництва,
професор кафедри інженерної
механіки Національного
агротехнологічного університету
95493, Україна, Сімферополь,
вул. Київська, 181,
НАПКС
gnbug@mail.strace.net

seism022m.jpg (12415 bytes) Вербицький
Сергій Тарасович

Зав. відділом
сейсмічності Карпатського
регіону
ІГФ НАНУ,
канд. фіз.-мат. наук
Україна, Львів
serge@seism.lviv.ua

Вольфман
Юрій Михайлович

Зав. відділом сейсмічності
ІГФ НАНУ, канд. геол.-мін.наук

03680, Україна, Київ-142,
пр. Палладіна, 32
+38(044)4529734

Городецький
Олександр Сергійович

(ЛИРА САПР)

Графов
Сергій Сергійович

Міське бюро архітектури
та містобудівництва,

заступник керівника
65063, Україна, Одеса,
вул.Армійська, 13, кв.11

seism010m.JPG (4534 bytes) Дорофєєв
Віталій Степанович
Ректор ОДАБА,
д.т.н., професор
65029, Україна, Одеса,
вул. Дідрихсона, 4
+38 (048) 723-33-42,
+38 (048) 732-43-01
Факс:+38 (048) 723-10-52

Єупов
В'ячеслав Костянтинович

(Інститут геофізики НАН України)

Ковальчук
Сергій Петрович
директор ПП Геолаб
65340, Україна, Одеса
вул. Гагаріна, 7, оф. 4
telluris@meta.ua

Козелецький
Петро Максимович

(НДІБК)

Кривошеєв
Петро Іванович

(НДІБК)

seism014m.jpg (3409 bytes) Кукунаєв
Володимир Сергійович

Заступник директора
КримНДІпроект,
д.т.н.
95048, Украіна, Сімферополь,
вул. Трубаченка, 24, кв. 51
rpsout@yahoo.com

seism016m.JPG (2657 bytes) Мар'єнков
Микола Григорович

к.т.н., доцент
03680, Україна, Київ,
вул. І.Клименка, 5/2
maryen@dynamniisk.kiev.ua

seism020m.jpg (2024 bytes) Омельченко
Віктор Данилович
Зав. відділом проблем
регіональної геофізики
ІГФ НАНУ,
канд. геол.-мін.наук
03680, Україна, Київ-142,
пр. Палладіна, 32
+38(044) 4238142

seism018m.JPG (2012 bytes) Пустовітенко
Бела Гаврилівна,
Голова Кримської експертної ради
по оцінці сейсмічної небезпеки та
прогнозу землетрусів,
ведучий науковий співробітник
Інституту геофізики НАН України,
доктор фіз-мат. наук,
дійсний член Кримської
Академії наук
95001, Україна, АР Крим,
Сімферополь, вул.Леніна, 17.
Каб. 301
+38 (0652) 545980,

+38(0652) 241836 - роб.;
+38(0652) 445696 - дом.
bgp_kes@home.cris.net

Сорока
Микола Миколайович

(НДІБК)

seism003m.JPG (2690 bytes) Стародуб
Валерій Іванович
ОНМУ, ст. викладач
65089, Україна, Одеса,
вул. Ак. Корольова, 76, кв. 48
starod@Tairovo.net

seism015m.jpg (3013 bytes) Уреньов
Валерій Павлович
Iнститут Архітектури ОДАБА,
директор, д.т.н., профессор
65026, Україна, Одеса,
вул. Пастера, 24, кв.3

seism005m.JPG (2519 bytes) Фомін
Володимир Михайлович
ОДАБА, к.т.н., доцент
65029, Україна, Одеса,
вул. Дідрихсона, 4

+38(0482)684631
vmfomin@paco.net

Хавкін
Олександр Кліментйович

(НДІБК)

seism017m.JPG (3070 bytes) Черкез
Євген Анатолійович
Зав. кафедрою ОНУ,
доктор геол.- мін. наук,
професор
65021, Україна, Одеса,
вул.Новосельського 23, кв.2
+38(0482)262588 дом.
+38(0482)681045 каф.
evanch@paco.net

seism009m.JPG (3088 bytes) Шеховцов
Ігор Владиславович
к.т.н., доцент ОДАБА
65029, Україна, Одеса,
вул. Дідрихсона, 4
+38(0482)233444

seism023m.jpg (8387 bytes) Ярема
Іван Іванович

директор
Підприємство "Регіональний центр
геофізичних досліджень"
79011, Україна, Львів,
вул. Ярославенка , 27
+38(032)2276996,

2708346, 2435031